Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie
tel. 500-122-454
tel. (71) 72-61-962