Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie
tel. 500-122-454
tel. (71) 72-61-962

Egzekucja z ruchomości

W myśl art. 867 § 1 (1) k.p.c. obwieszczenie o licytacji ogłasza się publicznie w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej - http://www.licytacje.komornik.pl/

Jeżeli wartość ruchomości, objętych jednym obwieszczeniem o licytacji, została oszacowana na kwotę wyższą niż pięć tysięcy złotych, komornik może zamieścić obwieszczenie o licytacji także w dzienniku poczytnym w danej miejscowości.

Egzekucja z nieruchomości

Zgodnie z art. 955 § 1 k.p.c.  obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej - http://www.licytacje.komornik.pl/

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Michał Szymik informuje, że obwieszczenia o licytacja ruchomności jak i nieruchomości zamieszczane są także na oficjalnej stronie komornika sądowego. Obwieszczenia o licytacjach ruchomości nie są publikowane na internetowych portalach aukcyjnych.